Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

 

З повним, актуальним на даний час текстом цього закону можна ознайомитись за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15