Закон України Про акціонерні товариства

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей  Закон   визначає   порядок   створення,   діяльності, припинення,  виділу  акціонерних  товариств,  їх  правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

2. Діяльність державних акціонерних  товариств  та  державних холдингових  компаній,  єдиним  засновником  та  акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів,  регулюється  цим Законом,  з  урахуванням  особливостей,  передбачених спеціальними 
законами.

Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдингових  компаній  та  державних акціонерних товариств, єдиним засновником  та  акціонером  яких  є держава в особі уповноважених державних   органів,   регулюється   цим  Законом,  з  урахуванням особливостей,  передбачених  спеціальними законами.

3. Особливості  створення  акціонерних  товариств  у  процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у  період  до  виконання  плану  приватизації  (розміщення  акцій) визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію.

Управління акціонерними товариствами,  у статутних  капіталах яких  є  корпоративні  права  держави  або територіальної громади, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.

4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання  у власність або в управління акцій  та  набуття  іншим  чином  права контролю над товариством здійснюється з дотриманням  законодавства про захист економічної конкуренції.

5.  Дія цього Закону не поширюється на акціонерні товариства, які  створені,  діють  та припиняються відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування.

 

З повним, актуальним на даний час текстом цього закону можна ознайомитись за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17