Рішення ДКЦПФР №733 від 03.06.2014 Про затвердження Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів

Це Положення визначає перелік інформації, що оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, та джерела формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів.

Реалізація цього Положення передбачає формування, функціонування та підтримку інформаційної бази даних про ринок цінних паперів в актуалізованому стані на рівні сучасних інформаційних технологій.

Інформаційна база даних про ринок цінних паперів створюється та утримується Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі - Агентство) на базі сайта Агентства (http://smida.gov.ua) шляхом об’єднання інформації в єдиному центрі.

Інформація, яка оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, доступна всім заінтересованим особам.

До інформаційної бази даних про ринок цінних паперів включається інформація: 1) про емітентів цінних паперів; 2) про професійних учасників ринку цінних паперів; 3) про об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку; 4) про уповноважені рейтингові агентства; 5) про аудиторські фірми, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів; 6) звіти Комісії, оперативні та аналітичні матеріали щодо стану та розвитку фондового ринку, прес-релізи тощо; 7) інформація, що є обов’язковою для оприлюднення і публікується в офіційних виданнях Комісії; 8) перелік навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців фондового ринку.

 

З повним, актуальним на даний час текстом цього закону можна ознайомитись за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0693-14