Рішення НКЦПФР від 16 жовтня 2012 року N 1470 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

Ці Правила визначають порядок та строки розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів.

Метою цих Правил є забезпечення дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства на ринку цінних паперів, захисту прав учасників ринку цінних паперів.

Розгляд справ про правопорушення, вчинені на території України, здійснюється згідно з цими Правилами.

Завданням провадження у справах про правопорушення є своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законодавством, забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень, і запобігання правопорушенням.

 

З повним, актуальним на даний час текстом цього закону можна ознайомитись за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1855-12