Рішення НКЦПФР від 14.09.2016 № 923 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

10.11.2016

В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 14.09.2016 № 923 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Рішенням НКЦПФР, зокрема, вносяться такі зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів:

- уточнюються вимоги до особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;

- вводиться новий вид особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Ознайомитись з текстом рішення можна за посиланням http://zakon.rada.gov.ua/go/z1313-16