Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу»

26.08.2016

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу»

Проект рішення розроблений НКЦПФР з метою удосконалення Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 № 2998, уніфікації механізму скасування реєстрації випуску облігацій з порядком скасування реєстрації випуску акцій.

Проектом рішення передбачається наступне:

  • з метою захисту прав інвесторів (власників облігацій) встановлюється, що емітент повинен вживати заходів щодо безперервності забезпечення облігацій, відповідно до умов проспекту їх емісії, до моменту виконання зобов’язань перед їх власниками у повному обсязі, шляхом укладання/переукладання відповідних договорів (отримання гарантії);

  • з метою виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» визначається, що для реєстрації випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, облігацій міжнародних фінансових організацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, зупинення/відновлення обігу облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій заявник подає документи, визначені Положенням тільки у випадку, якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі;

  • з метою захисту прав власників облігацій встановлюється, що емітент надає Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження про проведення погашення виключно після виконання зобов’язань за облігаціями перед їх власниками в повному обсязі;

  • встановлюється механізм зупинення (відновлення) обігу, скасування реєстрації випуску облігацій аналогічний механізму зупинення (відновлення) обігу, скасування реєстрації випуску акцій;

  • змінюється процедура передачі зобов’язань за облігаціями у разі, якщо емітент облігацій приймає рішення про виділ, а саме зазначається, що у разі передачі згідно з розподільчим балансом зобов'язань за облігаціями юридичній особі (юридичним особам), що утворилася (утворилися) внаслідок виділу (далі

  • правонаступник(ки), після державної реєстрації правонаступника(ків), здійснюється заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

  • змінюються вимоги щодо забезпечення облігацій підприємств;

  • змінюються вимоги до складу фінансової звітності, що має надаватись до НКЦПФР для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій.

Ознайомитись з текстом проекту рішення http://www.nssmc.gov.ua/law/20218