Проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

26.08.2016

На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Проект рішення розроблений НКЦПФР з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835-VIII, а також з метою виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Пропонується внести зміни до

1) Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 26.02.2013 № 249;

2) Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2012 № 371;

3) Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням НКЦПФР від 09.04.2013 № 520;

4) Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 736;

5) Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.05.2014 № 692;

та встановити, що для здійснення НКЦПФР реєстраційних дій, передбачених такими нормативно-правовими актами, заявники подають визначені ними документи, тільки у випадку якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі.

Ознайомитись з текстом проекту рішення http://www.nssmc.gov.ua/law/20219