Пам'ятка ємітенту

Шановні учасники ринку цінних паперів!

Пропонуємо Вашій увазі пам'ятку, в якої стисло викладено норми діючого законодавства України щодо строків і порядку розкриття інформації на фондовому ринку.

Збори акціонерів

Порядок і строки оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів:
- опублікувати в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР не менш як за 30 діб до дати проведення у випадку чергових загальних зборів, та 15 діб – у випадку позачергових загальних зборів згідно Розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства»;
- розмістити на власному веб-сайті згідно Рішення НКЦПФР від 03.12.13 р. №2826;
- розмістити в термін не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР згідно Рішення НКЦПФР від 03.12.13 р. №2826.