Законодавство

В цьому розділі пропонуємо вашій увазі основні законодавчі акти, положення та рішення, якими ми керуємося у нашій діяльності.

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Закон України Про акціонерні товариства

Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Рішення НКЦПФР N 2826 від 03 грудня 2013 року Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Рішення ДКЦПФР №733 від 03.06.2014 Про затвердження Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів

Рішення НКЦПФР від 16 жовтня 2012 року N 1470 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій


Наказ НКЦПФР від 18.03.2014 № 72 Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Наказ НКЦПФР від 10.06. 2014 року N 134 Щодо складу та опису полів (розділів) та схем XML-файлів електронної форми фінансової звітності