Підготовка та розкриття регулярної квартальної інформації

Підготовка та розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів регулюються Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826. Згідно з цим положенням, квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації. Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Основні етапи та строки розкриття регулярної квартальної інформації викладено у Пам’ятці емітенту.

Компанія «Інсервізавто» пропонує комплекс послуг з розкриття регулярної квартальної інформації на фондовому ринку України у відповідності до вимог чинного законодавства. Наші фахівці надають практичну допомогу на будь-якому з етапів розкриття інформації: