Підготовка та розкриття особливої інформації

Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів регулюються Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

Основні етапи та строки розкриття особливої інформації викладено у Пам’ятці емітенту.

Компанія «Інсервізавто» пропонує комплекс послуг з розкриття особливої інформації на фондовому ринку України у відповідності до вимог чинного законодавства. Наші фахівці надають практичну допомогу на будь-якому з етапів розкриття інформації: