Підготовка та розкриття регулярної річної інформації

Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів регулюються Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦФПР від 03.12.2013 року №2826. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Основні етапи та строки розкриття особливої інформації викладено у Пам’ятці емітенту.

Компанія «Інсервізавто» пропонує комплекс послуг з розкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку України у відповідності до вимог чинного законодавства. Наші фахівці надають практичну допомогу на будь-якому з етапів розкриття інформації: