Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР – це інформаційний ресурс, на якому згідно вимог Рішення НКЦПФР від 03 грудня 2013 року N 2826 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію щодо своєї діяльності на фондовому ринку України.

Фахівці нашої компанії надають якісну і комплексну допомогу у виконанні цієї норми Рішення.